www.industri.pl

Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies i innych technologii w celu uzyskiwania dostępu i przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej polityce plików cookies. Zamknij

 

Usługi zastępstwa inwestycyjnego na kamieniołomach

Spółka Industri Kruszywa zajmuje się kompleksowo prowadzeniem usług zastępstwa inwestycyjnego na kopalniach odkrywkowych
Spółka Industri Kruszywa zajmuje się kompleksowo prowadzeniem usług zastępstwa inwestycyjnego na kopalniach odkrywkowych (kamieniołomach i żwirowniach). Działalność ta obejmuje wszystkie fazy projektu inwestycyjnego, począwszy od przeprowadzenia procedur formalno-prawnych po nadzór nad wybudowaniem zakładu przeróbczego i uruchomienie produkcji kopalni.

W szczególności usługa nasza obejmuje następujące fazy inwestycyjne:
Faza I - Rozpoznanie i ocena uwarunkowań lokalnych:
 • ocena lokalnych uwarunkowań środowiskowych,
 • ocena stanu prawnego i formalnego (w tym zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczenia w ewidencji gruntów itp.),
 • ocena uwarunkowań transportowych,
 • ocena atrakcyjności przedsięwzięcia (jakość kopaliny, dostępność złoża itp.).

Faza II - Opracowanie koncepcji przedsięwzięcia:
 • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko,
 • wykonanie studium opłacalności i efektywności przedsięwzięcia (w tym określenie okresu zwrotu kapitału zaangażowanego ROCE, określenie przepływów pieniężnych metodą DCF, itd.),
 • opracowanie biznesplanu pod kątem pozyskania źródeł finansowania,
 • opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych związanych z budową zakładu górniczego,
 • dobór technologii przeróbki i techniki produkcji kruszyw pod katem wybranego złoża i oczekiwań co do produktów finalnych,
 • opracowanie PZZ (projektu zagospodarowania złoża),
 • opracowanie PR (planu ruchu zakładu górniczego),
 • wykonanie projektu zakładu przeróbczego,
 • wykonanie projektu zwałowisk zewnętrznych,
 • wykonanie projektu bocznicy kolejowej (opcjonalnie),
 • wykonanie projektu urządzeń załadunkowych na wagony (opcjonalnie).

Faza III – Pozwolenia i dokumentacje:
 • wykonanie lub zakup dokumentacji geologicznej,
 • pozyskanie koncesji na eksploatację złoża,
 • pozyskanie pozwolenia na budowę zakładu przeróbczego i innych obiektów wymagających pozwolenia na budowę (zwałowiska),
 • zakup dodatkowych gruntów niezbędnych dla poprawienia funkcjonalności zakładu górniczego (opcjonalnie),
 • określenie strefy rozrzutu kamienia, zasięgi oddziaływania fali sejsmicznej i podmuchu.

Faza IV – Budowa zakładu górniczego:
 • zabranie ofert wykonawców i dostawców maszyn i urządzeń,
 • dobór wykonawców po linii: mechanicznej, elektrycznej i innych,
 • przeprowadzenie uzgodnień z OUG i innymi organami nadzorującymi powstający zakład górniczy i przeróbczy,
 • ustanowienie nadzoru budowlanego,
 • przeprowadzenie fazy budowy zakładu górniczego,
 • przeprowadzenie technologicznego rozruchu próbnego,
 • przeprowadzenie prób półtechnicznych na produkcji wraz z badaniami jakościowymi,
 • przeprowadzenie odbioru technicznego zakładu pod względem formalno-prawnym,
 • zakończenie fazy inwestycyjnej protokolarnie o przekazanie dokumentów OT.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS 294526
Strona wykonana przez ATD Studio